Председателят Wenwei Zhu от Китайската асоциация за преработка на пластмаси посети компанията

2021-03-29

Сутринта на 20 август Уенвей Жу, председателят на Китайската асоциация за преработка на пластмаси, посети компанията за обмен. Jianxin Wu, генералният мениджър на компанията, поздрави гостите и ги посрещна топло.

Придружен от г-н Ву, той посети изложбената изложбена зона на Fangli Technology, получи цялостно разбиране за процеса на развитие на Fangli през последните десетилетия, а също така изгледа заедно филма за пропаганда на предприятията и проведе искрен обмен. На срещата президентът Ву представи накратко развитието на предприятието през последните години и накратко обобщи основната концепция за развитието на предприятието през последните години.

След срещата, придружен от генералния директор Wu и съответните ръководители на отдели, председателят Wenwei Zhu посети монтажния цех на място. Той потвърди и оцени продуктите на компанията. В същото време той говори високо за постиженията на компанията в развитието и иновационния дух на предприятието и обсъди бъдещите насоки за развитие на компанията с ръководителите на компанията.

  • QR